Министерство образования и науки РТ

Министерство образования и науки РТ

Порядок проведения студенческих олимпиад в высших учебных заведениях Республики Таджикистан

Закон Республики Таджикистан об Образовании.pdf
Закон Республики Таджикистан о высшем и послевузовском профессиональном образовании.pdf
Закон Республики Таджикистан об образовании одобренный Маджлиси Оли.pdf

Приказ министра образования и науки РТ от 04.01.2017 №05/5-30.pdf

Официальный сайт Министерства образования и науки: www.maorif.tj

Законы, приказы и положения О высшем образовании:

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ МАОРИФ

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ЗАБОНИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНӢ

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ПАРКИ ТЕХНОЛОГИ

Қарори Ҳукукмати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 №505 Дар бораи тасдиқи Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ, Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) ва Тартиби бақайдгирии давлатии рисолаҳои илмии ҳимояшуда

НИЗОМНОМАИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛОТ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

НИЗОМНОМАИ ТАҶРИБАОМӮЗИИ ПЕДАГОГИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲАСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

НИЗОМНОМАИ НАМУНАВИИ РАЁСАТ (ШУЪБА)-И ИЛМ ВА ИННОВАТСИЯИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

НИЗОМНОМАИ НАМУНАВИИ ШУЪБА (БАХШ)-И ОМОДАКУНИИ КАДРҲОИ ИЛМӢ ВА ИЛМӢ-ПЕДАГОГӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

НИЗОМНОМАИ НАМУНАВИИ ҶАМЪИЯТИ ИЛМИИ ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

НИЗОМНОМАИ НАМУНАВИИ МАҲФИЛИ ИЛМИИ ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

НИЗОМНОМАИ НАМУНАВИИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ҶАВОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

НИЗОМНОМАИ РОҲБАРӢ БА КОРҲОИ ИЛМИИ ДОНИШҶӮЁН, РИСОЛАҲОИ ХАТМКУНИИ  БАКАЛАВ¬РИАТ, КОРИ ДИПЛОМИИ МУТАХАССИС ВА  МАГИСТР ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

НИЗОМНОМАИ МАГИСТРАТУРА

НИЗОМНОМАИ ТАВСИЯВИИ ҲАВАСМАНДАГАРДОНИИ ПРОФЕССОРОНУ МУАЛЛИМОН ВА КОРМАНДОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН